An Introduction of Sociolinguistics 7th Edition

1/120/000 ریال

کتاب An Introduction of Sociolinguistics 7th Edition نوشته‌ی Ronald Wardhaugh به معرفی جامعه‌شناسی زبان می‌پردازد. این کتاب در اصل، به مطالعه‌ی زبان‌شناسی و رفتارشناسی زبانی در اثر تاثیر جامعه و فاکتورهای فرهنگی می‌پردازد.

به دلیل استفاده از منابع بسیار متنوع و گوناگون، این کتاب از ارزش علمی بالایی برخوددار بوده و موضوعات گوناگونی را به طور ساده و روان به مخاطبان عرضه کرده است.

کتاب An Introduction of Sociolinguistics 7th Edition برای دانشجویان رشته‌ی جامعه‌شناسی، زبان‌شناسی تخصصی و علاقه‌مندان این رشته طراحی شده است.

جامعه‌شناسی زبان، شاخه‌ای از علم جامعه‌شناسی است که به بررسی اثر زبان بر جامعه می‌پردازد و یکی از پیشگامان این شاخه جاشوا فیشمن است. جامعه‌شناسی زبان به مطالعه‌ی زبانی می‌پردازد که مردم یک جامعه در دنیای واقعی از آن بهره می‌برند. جامعه‌شناسان زبان، تنوع زبانی را یکی از ویژگی‌های ذاتی زبان در نظر می‌گیرند. آن‌ها بر این باورند که عوامل اجتماعی نظیر جنسیت، طبقه‌ی اجتماعی، تحصیلات، سن و قومیت در ایجاد تنوع زبانی نقش اساسی دارند.

پیش نمایش کتاب