A Short History of Literary Criticism

595/000 ریال

کتاب A Short History of Literary Criticism نوشته‌ی Vernon Hall تاریخ مختصری از نقد ادبی را تشریح کرده است. کتاب A Short History of Literary Criticism تاریخی از نقد ادبی نویسندگان و شاعران بزرگی از افلاطون تا الیوت و حتی نظریه‌های نقد ادبی مدرن را بررسی می‌کند.

نقد ادبی یا سخن‌سنجی، دانشی برای بررسی ویژگی‌ها، تفسیر نقاط قوت و ضعف یک اثر ادبی، تحلیل و ارزیابی آن به همراه تشریح جوانب پیچیده‌ی آثار ادبی و روشی برای سنجش اعتبار و مقام آن‌ها می‌باشد. نقد ادبی اساساً عقیده‌ایست که با شواهد پشتیبانی می‌شود.

همچنین نقد ادبی به مضمون، سبک، محیط، زمینه تاریخی یا سیاسی مرتبط است. نقد ادبی معمولا در مورد محتوای اثر است و ایده‌های مختلف را با سایر بینش‌های حاصل از تحقیق ادغام می‌کند.