‎101 American Customs

210/000 ریال

کتاب ‎101 American Customs یکی از کتاب‌های مجموعه 101 است برای زبان‌آموزان انگلیسی طراحی شده است. در این کتاب هدف آموزش انگلیسی در کنار فرهنگ آمریکا است.

کتاب ‎101 American Customs بینش عمیقی درباره رسم و رسومات، فرهنگ و جشن‌هایی که قدمتی دیرین در آمریکا دارند، به خوانندگان می‌دهد.

کتاب ‎101 American Customs مناسب افراد غیر بومی آمریکا است که به انگلیسی صحبت می‌کنند و قصد دارند همزمان با تقویت زبان انگلیسی اطلاعاتشان درباره فرهنگ و سنت جامعه آمریکایی را افزایش دهند.