قواعد ساختار جمله در زبان انگلیسی 

980/000 ریال

کتاب قواعد ساختار جمله در زبان انگلیسی ، مجموعه‌ای از ساختارهای متداول جمله در زبان انگلیسی است. مطالب کتاب قواعد ساختار جمله در زبان انگلیسی از نکات مهم و پر کاربردی که بیش از بقیه موضوعات استفاده شده و از بقیه موارد معمول‌ترند تشکیل می‌شود. کتاب قواعد ساختار جمله در زبان انگلیسی به خواننده کمک می‌کند تا با روزمره‌ترین ساختارهای جمله آشنا گردد و آن‌ها را با تمرین و تکرار درک و سپس به خاطر بسپارد.

همان‌طور که می‌دانیم، تمرین در یادگیری تاثیر به سزایی دارد. به همین سبب پس از آموزش هر مطلب، تمرینات مرتبط و متنوعی قرار داده شده که با حل این تمارین، مطالب در حافظه‌ی بلند مدت مخاطب ثبت و ضبط می‌شود.