کتاب ترجمه‏ متون ‏اقتصادی

585/000 ریال

کتاب ترجمه‏ متون ‏اقتصادی یکی از کتاب‌های دانشگاهی رشته‌ی اقتصاد بوده.

دانشجویان در آن با اصول و مبانی ترجمه، واژگان و اصطلاحاتی که در متون تخصصی اقتصاد به‌کار رفته آشنا می ‌شوند.

هدف کتاب ترجمه‏ متون ‏اقتصادی افزایش خلاقیت و توانایی دانشجویان در ترجمه‌ی متون تخصصی انگلیسی و تشویق آن‌ها برای ترجمه‌ی متن مجلات و روزنامه‌های انگلیسی می‌باشد.

کتاب ترجمه‏ متون ‏اقتصادی برای دانشجویان رشته‌ی مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی تدوین شده و همچنین به دانشجویان در نقد و بررسی ترجمه‌ها کمک می‌کنند تا بهترین کلمه یا واژه را از نظر معنی و مفهوم انتخاب کنند.

همه‌ی بخش‌های یک متن از نظر ساختار یکسان نیستند و این تفاوت‌ها در هنگام ترجمه مشخص می‌شود.

بنابراین در کتاب ترجمه‏ متون ‏اقتصادی مجموعه‌ای از اصطلاحات اقتصادی خاص در نظر گرفته شده تا مترجمان در ترجمه‌ی متون اقتصادی از آن‌ها استفاده کنند.

متون اقتصادی موجود در این کتاب از جدیدترین خبرها در زمینه‌ی اوضاع و روابط اقتصادی بوده .

از آن می‌توان به عنوان یک کتاب کمک درسی در دروس “ترجمه‌ی پیشرفته 1و2″ و” ترجمه‌ی متون مطبوعاتی 1و2″ استفاده کرد.