چگونه استانه تحمل خود را بالا ببریم

440/000 ریال

در این کتاب مایکل نینان می گوید: معانی ای که ما به رویدادها می دهیم، رویدادها را ناخوشایند و ناگوار جلوه می دهند و میزان عکس العمل ها را تعیینمی کند، نه اینکه رویداد خودشان به این معنی باشند، بلکه افراد مختلف می توانند نسبت به وقایع مشابه به طرق گوناگون عکس العمل نشان دهند.

شناسه محصول: 912652 دسته: