کتاب نامه نگاری بازرگانی آکسفورد

2/400/000 ریال

📌 کتاب نامه نگاری بازرگانی یک منبع ضروری برای نوشتن نامه های قابل اجرای اداری است. این کتاب شیوه صحیح نامه نگاری برای پرس و جو، بانکداری، بیمه، نامه نگاری شخصی و اجتماعی و … را نشان میدهد. همچنین این کتاب کمک میکند که سبک نوشتار خود را با توضیحاتی در مورد زبان نامه نگاری بازرگانی ، ارتقا دهید و با پیدا کردن سریع چیزی که به دنبال آن هستید زمان زیادی را ذخیره کنید.