مکالمات روزمره انگلیسی

280/000 ریال

ویرایش هشتم کتاب مکالمات روزمره انگلیسی ، با بررسی موضوعی و ارائه مکالمات روزمره پرکاربرد نیاز مکالماتی افرادی که قصد مهاجرت و یا مسافرت به خارج از کشور دارند را برطرف می سازد.

شناسه محصول: 111966 دسته بندی ها: ,