فلسفه‌ورزی با کتاب‌های تصویری

400/000 ریال

📌 ممکن است تنوع روش های آموزش فلسفه برای کودکان، که از طریق ترجمه کتاب های گوناگون در حال افزایش است، معلم دوره ابتدایی را با این سوال روبرو کند که روش و کدام داستان را انتخاب کنم. این مقدمه از این جهت سودمند است که میان روش ها و داستان ها به نوعی تمایز قائل میشود.

شناسه محصول: 912922 دسته: