فرهنگ واژگان ادبی انگلیسی – فارسی

1/200/000 ریال

در این فرهنگ کوشش شده که علاوه بر بیان واژه های ادبی انگلیسی و تلفظ درست انان، با آوردن نمونه هایی از هر یک، درک معنای وازگان برای دانشجویان زبان انگلیسی آسان تر شود.

شناسه محصول: 114725 دسته: