فرهنگ زبان شناسی و رشته های وابسته انگلیسی – فارسی

240/000 ریال

فرهنگی که در پیش رو دارید، فرهنگ جامع زبان شناسی و رشته های وابسته (انگلیسی – فارسی) است که برای تالیف و تدوین آن از منابع فارسی و انگلیسی فراوانی بهره گرفته شده است.

در انبار موجود نمی باشد

شناسه محصول: 411806 دسته: