فرهنگ دانش انگلیسی– فارسی

700/000 ریال

در این کتاب سعی شده لغات از کتب درسی دبیرستانی و دانشگاهی جمع آوری شود تا با یکدیگر مغایرت نداشته باشد و دانش آموزان عزیز دچار دوگانگی نشوند. از ویژگی های دیگر کتاب این است که در عین جامعیت با حجم کوجکش کلیه لغات مورد استفاده در محاوره و مکاتبه را در بردارد و همه به خصوص دانش آموزان و دانشجویان قابل استفاده است.

شناسه محصول: 411649 دسته بندی ها: ,