عادت ماهانه آنچه هر دختری باید بداند!

60/000 ریال

ویژگی ها:

  • چرا عادت ماهانه می شوی؟
  • اولین عادت ماهانه
  • چطور عادت ماهانه را راحت تر بگذرانی؟
  • هرروز ماه چه وضعیتی داری؟
  • غذا، ویتامین ها و مواد معدنی لازم
  • پاسخ به سؤال های مهم
  • تقویم ماهیانه ثبت وضعیت روحی و جسمی
  • تقویم سالیانه ثبت عادت ماهانه
  • فهرست اصلاحات
شناسه محصول: 911759 دسته: