رویکردها و روش ها در آموزش زبان ویرایش سوم

2/000/000 ریال

📌 تدریس زبان یک علم است. شاید بتوان به صورت تجربی و با دانش زبانی خوب یک معلم زبان شد اما معلم زبان خوبی نمی توان شد. آموزش زبان سالهاست که ذهن پژوهشگران بسیاری را درگیر خود کرده است و افراد مختلفی با نظرات و روش های خود تغییرات فراوانی در آن ایجاد کرده اند.

شناسه محصول: 311255 دسته: برچسب: ,