کتاب World English 2 3rd Edition

180.000 600.000 

کتاب World English 2 3rd Edition کتابی برای آموزش زبان انگلیسی با لهجه امریکن به بزرگ‌سالان است. با استفاده از ویرایش سوم این کتاب زبان آموزان می‌توانند دنیا را از طریق محتوا و ایده‌هایی که National Geographic و TED در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند تجربه کنند. این کتاب زبان به زبان آموزان انگیزه برای صحبت در مورد چیزهایی که برای آن‌ها مهم است را می‌دهد.

پاک کردن