Think and Grow Rich

400.000  240.000 

📌 کتاب Think and Grow Rich به عنوان پدربزرگ تمامی کتاب های موفقیت شناخته می شود . این کتاب اولین کتاب بود که با شجاعت سوال ” چه چیزی یک برنده را میسازند” را می پرسد. نویسنده کتاب Napoleon Hill که این سوال را پرسید و به آن پاسخ داد امروزه یکی از بزرگ ترین برنده های جهان شناخته می شود.

شناسه محصول: 914052 دسته: