The Stranger

250.000  150.000 

اگر می خواهید بدانید که سرنوشت Meursault چه می شود می توانید این رمانی فلسفی و مشهور را هم به همراه کتاب صوتی آن از انتشارات رهنما تهیه کنید.

شناسه محصول: 513513 دسته: