The Picture of Dorian Gray and Other Writings

200.000  120.000 

📌 افکار، احساسات و بدن ما یک مثلث را تشکیل می دهند که بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند و اثبات این موضوع کار زیاد سختی نیست برای مثال اگر احساس نگرانی کنید ممکن است دل درد بگیرید. حال بیایید به این فکر کنیم که اگر رفتار و احساسات هر شخص بر روی چهره او تاثیر بگذارند چه می شود. برای مثال شخصی که سنگ دل است و در زندگی کار های خلاف زیادی انجام داده است چهره بسیار زشتی پیدا می کند.

شناسه محصول: 913000 دسته: