One Hundred Years of Solitude

500.000  300.000 

📌 رمان صد سال تنهایی از آن رمان هایی است که انسان رو به فکر فرو می برد و این کار را حتی قبل از شروع کردن رمان می کند. صد سال تنهایی! یعنی رمان در مورد چه چیزی می تواند باشد ؟ یک انسان که صد سال در تنهایی زندگی می کند ؟ مگر می شود صد سال تنها بود؟
گابریل گارسیا مارکز در رمان صد سال تنهایی به شرح زندگی خانواده Buendía در روستایی به نام Macondo می پردازد. اما این خانواده یک خانواده کوچک نیست. در حقیقت این رمان زندگی 6 نسل از خانواده Buendía را شرح می دهد. در این صد سال اتفاقات زیادی در این روستا رخ می دهد از جنگ گرفته تا باران های سیل آسا.

شناسه محصول: 912405 دسته: