کتاب Duden – Das Bedeutungswörterbuch

600.000  420.000 

کتاب فرهنگ لغات آلمانی دودن DUDEN 10 DAS BEDEUTUNGSWÖRTERBUCH شامل بیش از 20 هزار واژه و عبارت آلمانی است که می‌تواند پایه ای مستحکم برای یادگیری زبان آلمانی ایجاد کند. در این فرهنگ شما می‌توانید توضیحات و مثال های ساده ای را برای تمامی لغات پیدا کنید. اطلاعاتی که در مورد دستور زبان و تلفظ لغات به همراه مثال های متعدد از کاربرد لغات در این فرهنگ وجود دارد اطلاعات شما را تکمیل می‌کنند.