Common Mistakes in English: With Exercises

200.000  140.000 

📌 کتاب پیش رو بیش از 550 نمونه از اشتباهات روزمره در زبان انگلیسی انتخاب میکند (برای مثال کلماتی اشتباها به جای هم استفاده میشوند، یا کلماتی که به درستی استفاده نمیشوند، یا کلماتی که با حروف اضافه اشتباه به کار میروند.)

شناسه محصول: 112688 دسته: