کتاب Cambridge IELTS 15 General Training

300.000  180.000 

کتاب کمبریج آیلتس 15 جنرال Cambridge IELTS 15 General Training جدید ترین کتاب از مجموعه کتاب های انتشارات کمبریج است که حاوی نمونه سوالات آزمون آیلتس است. این مجموعه بهترین مجموعه برای تمرین آزمون آیلتس است چرا که تمامی آزمون های این مجموعه تماما مشابه آزمون های آیلتس است. این مجموعه بهترین روش برای تمرین تکنیک های آیلتس است.