کتاب Cambridge IELTS 15 Academic

300.000  180.000 

کتاب کمبریج آیلتس 15 آکادمیک Cambridge IELTS 15 Academic جدید ترین کتاب از مجموعه کتاب های انتشارات کمبریج است که حاوی نمونه سوالات آزمون آیلتس است. این مجموعه بهترین مجموعه برای تمرین آزمون آیلتس است چرا که تمامی آزمون های این مجموعه تماما مشابه آزمون های آیلتس است. این مجموعه بهترین روش برای تمرین تکنیک های آیلتس است.