Thomas et la main jaune

385/000 ریال

📌 توماس و دوستانش به شهر Lyon رفته اند. در مقابل خانه مشهور تایم یک مرد که تصویر یک دست زرد رنگ را روی در کشیده شده است توجه آنها را جلب می کند. آنها به در نزدیک می شونید و اولین سر نخ از سری سر نخ هایی که در نهایت آنها را وارد یک جستجوی گنج در شهر می کند را پیدا می کنند …

شناسه محصول: 611606 دسته بندی ها: ,