کتاب The Spy (جاسوس)

420/000 ریال

وقتی ماتا هری به پاریس رسید، کاملا بی‌پول بود. اما تنها در طی چند ماه، او مشهورترین زن شهر بود. ماتا افسونگری بی‌مثال بود که به عنوان یک رقصنده مخاطبان خود را سحر می‌کرد، حتی ثروتمندترین و قدرتمندترین مردان دربرابر افسون او بی‌دفاع بودند. اما سبک زندگی او باعث شد انگشت اتهام به سوی او بچرخد و همه به او مظنون شوند. در سال 1917، در حالی که ماتا در اتاقی در هتل خود، واقع در شانزه لیزه بود به اتهام جاسوسی دستگیر شد. ماتا هری زنی بود که جرأت مخالفت داشت، حتی با اینکه علم بر سنگین بودن بهای مخالفت با کنوانسیون را داشت.

“Love is an act of faith & its face should always be covered in mystery. Every moment should be lived with feeling & emotion because if we try to decipher it & understand it, the magic disappears.”
“عشق عملی است از سر ایمان و چهره آن همواره باید پوشیده از راز باشد. هر لحظه از آن باید با احساس و عواطف سپری شود چون به محض تلاش برای رمزگشایی و درک آن، جادو از بین ‌می‌رود.”

در انبار موجود نمی باشد