Let’s Go 6 Readers 2 Jane and the Acrobats

120/000 ریال

کتاب Let’s Go 6 Readers 2 Jane and the Acrobats از مجموعه کتاب‌های Let’s Go Readers است که ویژه کودکان طراحی شده است. این کتاب مناسب کودکانی است که آشنایی اولیه‌ای را با زبان انگلیسی دارند.

کتاب Let’s Go 6 Readers 2 Jane and the Acrobats یک داستان کوتاه تصویری است که به زبان‌آموزان خردسال کمک می‌کند با قواعد و واژگان زبان انگلیسی در بافت متن آشنا شوند.

 

پیش نمایش کتاب