Let’s Go 3 Readers 7 What’s Your Job?

120/000 ریال

کتاب Let’s Go 3 Readers 7 What’s Your Job? از مجموعه کتاب‌های Let’s Go Readers است که ویژه کودکان طراحی شده است.

کتاب Let’s Go 3 Readers 7 What’s Your Job? یک داستان کوتاه تصویری است که به زبان‌آموزان خردسال کمک می‌کند با قواعد و واژگان زبان انگلیسی در بافت متن آشنا شوند.

دانلود رایگان فایل‌های صوتی(RAR)