Let’s Go 1 Readers Ricky in School

120/000 ریال

کتاب Let’s Go 1 Readers Ricky in School از مجموعه کتاب‌های Let’s Go Readers است که ویژه کودکان طراحی شده است.

کتاب Let’s Go 1 Readers Ricky in School یک داستان کوتاه تصویری است که به زبان‌آموزان خردسال کمک می‌کند با قواعد و واژگان زبان انگلیسی در بافت متن آشنا شوند.

ناموجود