Impact Topics: 30 Exciting Topics to Talk about in English

630/000 ریال

📌 کتاب پیش رو مجموعه ای از 30 موضوع مناسب که زبان آموزان علاقه به شرکت در مکالمه درباره آنها نشان داده اند، میباشد. این موضوعات به 5 گروه دسته طبقه بنده شده اند و هر موضوع با دقت و به همراه تمرین برای کمک به درک موضوع برای زبان آموزان و نحوه بیان ایده و نظرات آنها در نظر گرفته شده است. مناسب برای دانش آموزان دبیرستان.

شناسه محصول: 114544 دسته: