کتاب Exam Essentials Cambridge Advanced Practice Tests 2

کتاب اگزم اسنشال کمبریج ادونس پرکتیس تست Exam Essentials Cambridge Advanced Practice Tests 2 یک کتاب جامع برای آمادگی، تمرین و یادگیری نکات لازم برای شرکت در آزمون CAE است.  این ترکیب موثر از آزمون و تدریس یک فرمول مورد علاقه برای مدرسین و زبان آموزان است. دو آزمون تمرینی اول در کتاب آزمون های آشنایی هستند. زبان آموزان با دقت در طول آزمون راهنمایی می شوند و به آنها نشان داده می شود. که چه عملکردی دارند و برای موفقیت در هر بخش از آزمون چه کاری باید انجام بدهند. همچنین راهنمایی های قدم به قدم برای بخش های Writing در تمام آزمون ها وجود دارد.