کتاب Cours de Langue et de civilisation Francaises 2

800/000 ریال

کتاب Cours de Langue et de civilisation Francaises 2، دومین مجموعه از کتاب‌های آموزشی زبان فرانسه Cours de Langue et de Civilisation Francaises بوده و در چهار جلد، برای سطح زبانی Intermediate و Advance طراحی شده است. این کتاب دارای متون گوناگون بوده و زبان ‌آموزان را با موضوعات مختلف آشنا می‌کند.

مجموعه‌ی فوق، زبان فرانسه را از سطح پایه آموزش داده و به صورت تک زبانه-فرانسه- نوشته شده است. این کتاب، نه تنها برای آموزش زبان بلکه برای آشنایی با فرهنگ و تمدن فرانسه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جلد دوم کتاب، داستان‌هایی جذاب در مورد زندگی مردم کشور فرانسه نقل کرده و زبان‌آموزان را  با شرایط دهه‌ی 1950 فرانسه آشنا می‌کند. علاوه بر این ویژگی کتاب، مخاطبان با نکات و دستور زبان فرانسه در حین خواندن داستان‌ها آشنا می‌شوند.

جلد دوم کتاب آموزش زبان فرانسه با جلد اول آن تفاوت قابل توجهی ندارد. این کتاب، به دانش‌آموزان این امکان را داده تا بسیاری از نکات ضروری مورد نیاز برای دستور زبان فرانسه را در متن داستان فراگیرند.