BIG English 3 Second edition Flash Cards

780/000 ریال

BIG English 3 Second edition Flash Cards از منابع کمک آموزشی کتابBIG English 3 Second edition هستند که به کودکان کمک می‌کند تا لغات را بهتر و سریع‌تر یاد بگیرند.

BIG English 3 Second edition Flash Cards شامل ؟ فلش کارت است که لغات یاد داده شده در BIG English 3 Second edition‌ را تکرار می‌کند.

در یک سمت از BIG English 3 Second edition Flash Cards تصویر یا نمادی از لغت مورد نظر قرار گرفت و در سمت دیگر کارت لغت نوشته شده است.

در انبار موجود نمی باشد