ALTER EGO plus A1 راهنمای فارسی

1/840/000 ریال

کتاب ALTER EGO plus A1 راهنمای فارسی، کتاب راهنمای آموزش اولین کتاب از مجموعه‌ی 4 سطحی Alter Ego  است که  توسط انتشارات Hachette Francais Langue Etrangere منتشر شده و توسط جمعی از مدرسان زبان فرانسه، با نظارت و سرپرستی Annie Berthet به رشته‌ی تحریر درآمده است.

با توجه به مطالب و نحوه‌ی طراحی کتاب alter ego plus A1 ، آموزش با کمک مدرس روند مطلوب‌تری در یادگیری در پی دارد و کتاب ALTER EGO plus A1 راهنمای فارسی، راهنمای جامع و کامل برای مطالعه و تدریس این کتاب است.