Writing with Confidence 9th Edition

1/960/000 ریال

کتاب Writing with Confidence 9th Edition کتابی است که با هدف آموزش و تقویت مهارت نوشتن برای داشن‌آموزان طراحی شده است.

کتاب Writing with Confidence 9th Edition توسط انتشارات Pearson‌ منتشر و به قلم  Alan Meyers  نوشته شده است.

این کتاب یک راهنمای جامع برای تقویت مهارت writing است و موضوعاتی مانند جمله نویسی، توسعه پارگراف، سازماندهی متن و به طور کلی تمام فرآیند نوشتن را شامل می‌شود.

پیش نمایش کتاب