Word by Word Picture Dictionary 2nd Edition

1/110/000 ریال

📌 این فرهنگ لغت تصویری،؛ واژگان را به 17 درس با موضوع مشخص تبدیل میکند، این دروس با تحقیق دقیق در ترتیب مشخصی فراهم شده اند که مهارت های زبان آموزان را همراه با دستورزبان و واژگان آنها تقویت کنند.

دانلود رایگان فایل‌های صوتی(zip) دانلود رایگان فایل‌های صوتی(iso)