کتاب Wider World 3

2/700/000 ریال

کتاب Wider Word 3 یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی پنجگانه‌Word  Wider بوده و به آموزش مهارت‌های چهارگانه (Listening-Speaking-Writing-Reading) می‌پردازد.

این مجموعه توسط انتشارات Pearson برای شروع آموزش به زبان‌آموزان کودک و نوجوان منتشر شده و دوره‌ای ‌کامل محسوب می‌شود. این مجموعه، آموزش خود را از سطح (A1) Starter شروع و تا سطح Intermediate (B1) ادامه می‌دهد.

انتشارات Pearson به‌ عنوان مکمل، کتاب‌کار و سایتی به نشانی PearsonELT.com/Widerworld ارائه کرده و تمرینات و مطالب اضافی را در سایت قرار داده است.