کتاب Wider World 2

2/700/000 ریال

کتاب Wider World 2 یکی از کتاب‌های مجموعه‌ی پنجگانه‌Word  Wider بوده و به آموزش مهارت‌های چهارگانه (Listening-Speaking-Writing-Reading) می‌پردازد.

این مجموعه توسط انتشارات Pearson برای شروع آموزش به زبان‌آموزان کودک و نوجوان منتشر شده و دوره‌ای ‌کامل محسوب می‌شود. این مجموعه، آموزش خود را از سطح (A1) Starter شروع و تا سطح Intermediate (B1) ادامه می‌دهد.

انتشارات Pearson به‌ عنوان مکمل، کتاب‌کار و سایتی به نشانی PearsonELT.com/Widerworld ارائه کرده و تمرینات و مطالب اضافی را در سایت قرار داده است.

کتاب Wider World 2 هم برای تدریس در آموزشگاه‌ها و هم برای خودآموزی طراحی شده و یک راه حل دو مرحله‌ای برای استفاده از این کتاب توسط انتشارات Pearson پیشنهاد شده است:

  1. استفاده از کتاب، حل کردن تمرینات کتاب‌کار همزمان با فرایند یادگیری مطالب و حل تمرینات اضافه داخل سایت
  2. استفاده از کتاب اصلی حل تمرینات و استفاده از My English lab