The Rules of Management 2nd Edition

840/000 ریال

کتاب The Rules of Management 2nd Edition که توسط انتشارات Pearson منتشر شده است، قدرتی را به شما می‌دهد که با مطالعه‌ی آن، قادر به انجام خیلی کارها باشید. لازم به ذکر است مطالب این کتاب به زبان انگلیسی ارائه شده است.

قوی‌ترین چیز درجهان، مدیریت است. امری که متاسفانه تعداد بسیاری از ما، آن را جدی نگرفته‌‎ایم. تا به حال کودک و یا نوجوانی را دیده‌اید که بخواهد مدیریت بخواند و مدیر شود؟ نه، زیرا این امر مهم و تأثیرگذار همیشه دست کم گرفته شده و اهمیت آن را در زندگی نادیده گرفته‌ایم. به عنوان یک مدیر و تصمیم گیرنده، خیلی چیزها پیش‌روی شما وجود دارد: شما قدرت خواهید داشت، راهنمای افراد خواهید بود، حامی‌ای که به آن نیاز دارند، محرک و انگیزه دهنده‌، یک سیاستمدار، جادوگری توانا، محافظ و شعبده بازی که قادر به تغییر خیلی چیزهاست.