کتاب The Grammar of Words An introduction to linguistic morphology 3rd edition

945/000 ریال

کتاب The Grammar of Words An introduction to linguistic morphology 3rd edition نوشته‌ Geert Booij زبان‌شناس و استاد دانشگاه لیدن و عضو جامعه‌ی زبان‌شناسان آمریکا، کتابی دانشگاهی با موضوع  مورفولوژی است. این کتاب که  شامل توضیح و بررسی نظریات علم مورفولوژی، تحلیل واژگان و رابطه‌ی مورفولوژی با دیگر مباحث دستور زبان است. این کتاب که تنها منبع آموزشی مبانی مورفولوژی و بررسی ارتباط آن با دیگر فرایندهای زبانی است، برای اولین‌بار در سال ۲۰۰۵ و توسط انتشارات Oxford LINGUISTICS به چاپ رسید. سومین و آخرین ویرایش این کتاب از سال ۲۰۱۲ در دسترس است.