Target Band 7: IELTS Academic Module 3rd Edition

350/000 ریال

کتاب Target Band 7 third Edition  با هدف کسب نمره7به بالا در آزمون آیلتس در چند هفته نوشته شده و به صورت ساده و روان, نکات ضروری و مفید و کاربردی آزمون را بیان می کند. همچنین این کتاب مختص مهارت خاصی نبوده و برای هر چهار مهارت مود نیاز ایلتس Listening)، Reading، Writing، Speaking (مناسب می باشد. این کتاب مهمترین نکات مهارت ها را در فصول مجزا آورده است.

پیش نمایش کتاب