Syntax A Generative Introduction 3rd Edition

2/100/000 ریال

کتاب Syntax A Generative Introduction 3rd Edition به یکی از زیر شاخه‌های مهم زبان‌شناسی  (یعنی Syntax) می‌پردازد. به عنوان توضیحات تکمیلی قصد داریم توضیحاتی در زمینه‌ی زبان‌شناسی و همچنین زیرشاخه‌های آن ارائه دهیم.

توجه داشته‌باشید که محتوای کتاب Syntax تنها درباره‌ی یکی از زیر شاخه‌های زبان‌شناسی با همین نام است و بقیه مطالب این متن صرفا جهت ارائه توضیحات تکمیلی است. لازم به ذکر است این متن از مقالات معتبر استخراج شده و قابل استناد است.

 

 

پیش نمایش کتاب