کتاب Super Minds Worksheet Starter

240/000 ریال

کتاب Super Minds Worksheet Starter انتخابی هوشمندانه‌ برای شروع آموزش زبان به خردسالان و کودکان است. کتاب Super Minds Worksheet Starter مکمل کتاب Super Minds Starter بوده و برای آموزش به خردسالان و کودکان تا هفت سال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مجموعه در هفت سطح (Starter-6) ارائه می‌شود. سری کتاب‌های Super Minds به طور معمول در آموزشگاه‌ها و توسط مدرس تدریس شده و انتخاب مناسبی برای خودآموزی نیست.

به طورکلی، محتوای کتاب Super Minds Worksheet Starter برای کودکان ۷ تا ۱۲ سال مناسب است. این مجموعه علاوه بر کتاب اصلی (Student’s Book) دارای کتاب کار (WorkBook) برای تمرین بیشتر است. در سری Super Minds کوشش بر این است که تمامی مباحث و نکات آموزشی، برای این رده‌سنی قابل درک باشد.