Suena 3

2/030/000 ریال

کتاب Suena 3 اولین کتاب مجموعه چهار سطحی Suena بوده و توسط انتشارات Instituto Cervantes و تحت نظارت اساتید دانشگاه Alcala برای آموزش زبان اسپانیایی منتشر شده است.

با این که این مجموعه جزو مجموعه‌های مکالمه-محور محسوب می‌شود، اما مهارت‌های دیگر نیز در راستای مکالمه آموزش داده می‌شوند.

لازم به ذکر است این مجموعه منبع مناسبی برای آمادگی شرکت در آزمون‌های بین‌المللی می‌باشد.

این سری برای آموزش توسط مدرس طراحی شده و از سطح A1 تا C1 سطح‌بندی شده است.