کتاب Step to Writing Well 12th Edition

2/030/000 ریال

کتاب Step to Writing Well 12th Edition نوشته‌ی Jean Wyrick  بوده و توسط انتشارات WADSWORTH CENGAGE Learning منتشر شده است.

این کتاب به طورتخصصی به تقویت جوانب مختلف مهارت نوشتن پرداخته و تمام اِلِمان‌های لازم برای نوشتن صحیح یک متن را بیان می‌کند.

ابتدای کتاب، پیش از شروع دروس، بخشی به راهنمای مدرس برای استفاده از کتاب اختصاص دارد.

استفاده از این کتاب هم برای آموزش توسط مدرس و هم برای خود-آموزی امکان پذیر است.

پیش نمایش کتاب