کتاب Start with English Readers Grade 2 The Bird and the Bread

150/000 ریال

هرکتاب از مجموعه‌ی Start with English Readers با توجه به در نظر گرفتن گروه سنی وعلاقمندی‌های احتمالی مخاطب، موضوع داستان‌ها را انتخاب کرده و داستان کوتاهی را تعریف می‌کند. هر صفحه تصویری مرتبط با بخشی از داستان داشته و انتهای کتاب، کلمات جدید به همراه تصاویر مرتبط وجود دارد.

در ابتدا، مدرس از زبان‌آموزان می‌خواهد با توجه به تصاویر، داستان را حدس بزنند؛ سپس متن داستان را به نوبت و با صدای بلند بخوانند.

پس از خواندن هر صفحه، کلمات جدید مشخص شده و معنی آن‌ها گفته می‌شود.

هر جلسه، مدرس از دانش‌آموزان داوطلب می‌خواهد تا خلاصه‌ای از داستان را با استفاده از کلمات جدیدی که یاد گرفته‌ تعریف کنند.