کتاب Start with English Readers Grade 2 Two Stories

150/000 ریال

کتاب Start with English Readers Grade 2 Two Stories یکی از کتاب‌های مجموعه Start with English Readers می‌باشد. کتاب Start with English Readers Grade 2 Two Stories برای سطح Starter (A1) مناسب بوده و توسط انتشارات آکسفورد منتشر شده است.

مجموعه‌ی Start with English Readers زبان انگلیسی را در قالب داستان آموزش می‌دهد و داستان‌های متفاوتی برای سطوح مختلف طراحی کرده است.

کتاب Start with English Readers Grade 2 Two Stories هم به عنوان کتاب مکمل در کنار کتاب‌های آموزشی (Student book-Work book) استفاده می‌شود و هم می‌توان با استفاده از همین کتاب، کلمات و تلفظ‌ها را آموزش داد.