کتاب SPSS Survival Manual 7th Edition

910/000 ریال

کتاب SPSS Survival Manual 7th Edition مقدمه‌ای عالی برای استفاده از SPSS برای تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌باشد. این کتاب یک منبع مستقل با توضیحات گام به گام روش‌های آماری در SPSS با جزئیات و واضح، فراهم می‌کند. همچنین در کتاب SPSS Survival Manual 7th Edition نکات و توصیه‌های فراوانی وجود دارد، و برای هر تکنیک آماری توضیح مختصری ارائه شده است.