کتاب Speakout Starter 2nd Edition

1/110/000 ریال

کتاب Speakout Starter 2nd Edition حاصل همکاری انتشارات Pearson و BBC است. این کتاب برای زبان‌آموزان بزرگسال طراحی شده و دربرگیرنده‌ی ویدیوهایی از آرشیو عظیم BBC می‌باشد.

هدف سری SpeakOut آموزش کاربردی‌ مطالب درجهت توسعه‌ی هماهنگ مهارت‌های زبان‌آموزان است. فعالیت‌های گفتاری هدفمند در کنار متن‌های به دقت طراحی شده و فایل‌های صوتی، امکان بهره‌برداری‌ بیشتر از مطالب را برای زبان‌آموزان بزرگسال فراهم می‌آورد.

دانلود رایگان فایل‌های صوتی کتاب دانش‌آموز(zip) دانلود رایگان فایل‌های تصویری(iso) دانلود رایگان نرم‌افزار(iso) دانلود رایگان فایل‌های صوتی کتاب‌کار(zip)
پیش نمایش کتاب