Oxford Read and Imagine Starter Where’s my Hat

150/000 ریال

خلاصه داستان Where’s My Hat

 داستان Where’s My Hat از مجموعه داستان‌های Oxford Read and Imagine در سطح starter است و مناسب خردسالان و کودکانی است که در ابتدای راه یادگیری زبان هستند.

در  داستان Where’s My Hat کلانک به پدربزرگ در آماده شدن و لباس پوشیدن کمک می‌کند. در  داستان Where’s My Hat کودکان با واژگان مربوط به لباس و برخی رنگ‌ها آشنا می‌شوند.

 

دانلود رایگان فایل‌های صوتی(rar)