Oxford Read and Imagine 3 Soccer in the Street

180/000 ریال

خلاصه داستان Oxford Read and Imagine 3 Soccer in the Street

داستان Soccer in the Street از مجموعه داستان‌های Oxford Read and Imagine در سطح level3 است و مناسب خردسالان و کودکانی است که در ابتدای راه یادگیری زبان هستند. در سطح level3 متن‌های داستان بلندتر هستند و کودکان باید حداقل دانشی درباره زبان انگلیسی و کلمات آن داشته باشند.

در داستان Soccer in the Street بن به دنبال خرید کفش‌‍‌های ورزشی جدید برای فوتبال بازی کردن است. در همین حال او با پسری به نام ویکتور آشنا می‌شود، ویکتور پسری است که یک بازیکن فوتبال فوق‌العاده است و در خیابان بازی می‌کند. آنها با هم دوست می‌شوند و بن درس‌های مهمی از او می‌گیرد.

در داستان Soccer in the Street زبان‌آموزان با واژگان و فعل‌های مربوط به ورزش آشنا می‌شوند.

دانلود رایگان فایل‌های صوتی(rar)